Życzenia świąteczne

Gdzie początek, tam koniec. Stary rok się kończy, a nowy zaczyna.
Rok pełen planów, nadziei i oczekiwań. Niech plany się realizują, nadzieje spełniają, a oczekiwania niech nie zawiodą.

Wszystkiego dobrego!